Ζητήσατε και ευρήσετε,κρούσατε και ανοιγήσεται υμίν...

·

Τελετή Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ,Μ.Σάββατον 1905 μ.Χ

Θεματικός Πίνακας Ιστολογίου-Thematic Table of Contents

Αρχειοθήκη