Ζητήσατε και ευρήσετε,κρούσατε και ανοιγήσεται υμίν...

Πύλη ;Έκτη : Ειδησεογραφία της Αγίας Γης-Gate Six: A Holy Land Newsgate

·ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΜΜΕ -OFFICIAL G.O.P 's MEDIA


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΜΕ-GREEK RELIGIOUS MEDIA
 

 ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ-MAIN GREEK MEDIA

ΕΡΤ-Ψηφιακό Αρχείο Ειδήσεων (αναζήτηση για: ιεροσόλυμα)
Greek National Television
  
 

ΚΥΡΙΑ ΜΜΕ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
(αναφερόμενα κατά σειρά της γεωγραφικής τους εγγύτητας προς το κέντρο του Πατριαρχείου,την Ιερουσαλήμ)

ΜΑΙΝ  MEDIA OF THE COUNTRIES UNDER THE SPIRITUAL JURISDICTION OF G.O.P OF JERUSALEM
(ordered according to the criteria of geographical closeness to Jerusalem, the center of the Patriarchate)

Ισραήλ: Πύλη Εφημερίδων και ΜΜΕ

Παλαιστινιακή Αρχή-ΜΜΕ
Palestinian Authority-MEDIA

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

GENERAL NEWS ARCHIVE ON THE PATRIARCHATE 

  

Google News  (search for : Holy Land)

Gοοgle News (search for: Greek-Orthodox Patriarchate of Jerusalem)

Θεματικός Πίνακας Ιστολογίου-Thematic Table of Contents